Potřebujete zajistit dopravní značení nebo zabezpečit dopravní uzavírku, výkop či zábor? Pak zavítejte na web topznak.cz. Společnost na trhu působí již velmi dlouhou dobu a na jejím kontě je jak dopravní značení Praha, tak i mimo území Prahy. Společnost prodává, pronajímá a zajišťuje montáž dopravního značení, včetně jeho příslušenství. Můžete si objednat vodorovné dopravní značení prováděné strojově i ručně. Pro dopravní uzavírky je pak možnost provést zabezpečení pomocí světelné signalizace a semaforů zajišťujících kyvadlové řízení dopravy. Podrobnosti naleznete na webu společnosti.

Tipy pro vás

Vzhledem k tomu, že společnost nabízí rozsáhlé služby, přinášíme alespoň základní informace o některých z nich.

  • Prodej

Pořídit si můžete dopravní značení a k němu potřebné příslušenství, dopravní zařízení a zrcadla, parkovací zábrany a sloupky nebo zpomalovací a vodící prahy a retardéry, které zajistí bezpečný průjezd.

  • Instalace

V případě, že si s instalací některého výše zmiňovaného zařízení nebudete vědět rady, nebo na ni nebudete mít čas, můžete si ji také objednat.

  • Svislé dopravní značení

V této oblasti se jedná jak o montáž, tak i následnou demontáž značení. Samozřejmostí je kompletní realizace, která se provádí podle technických podmínek pro osazování dopravního značení.

  • Pronájem

Pokud potřebujete dopravní značení a dopravní zařízení na přechodnou dobu, mlžete si jej pronajmout. Pronájem může být v sjednám v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Doplňkové služby

Kromě výše zmíněné nabídky lze sjednat také dopravu potřebného vybavení na místo realizace, osazení dopravního značení dle projektu DIO. Dopravní značení musí být v dokonalém pořádku, jinak neplní předem stanovenou funkci. To zajistí jeho pravidelná kontrola a údržba. I tyto služby si lze u topznaku objednat.

To je jen malý zlomek z toho, co společnost svým zákazníkům nabízí. Podrobnosti o jednotlivých nabídkách naleznete na stránkách topznak.cz.

Similar Posts