Připadá vám občas, že je těch povinností nějak moc? Podnikání sice dává možnost podnikat ve zvoleném oboru, ale na druhou stranu člověku dává okovy ve formě mnoho zákonných nezbytností, které musí dělat. Roční hlášení za odpady nemusí dělat každá firma, týká se to těch firem, které vyprodukují a předají k likvidaci přes 100 kilogramů nebezpečného odpadu nebo přes 100 tun bežného odpadu.

Takových firem je mnoho a ne každá má kapacity na to, aby tuto povinnost zvládala svépomocí. Můžete naštěstí využít specializovanou firmu, která zajistí roční hlášení za vás. Co se týče zmíněných čísel, jde o součet odpadu za všechny provozovny pod jedním IČO.

Aby bylo možné roční hlášení odeslat, je potřeba se registrovat na ISPOP.cz (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), nebo můžete na základě plné moci pověřit právě specializovanou firmu, která za vás vše vyřídí.

Nechte povinnosti na zkušené firmě

Kromě ročního hlášení musíte pamatovat ještě na jednu povinnost a sice na vedení průběžné evidence odpadů, dále zpracovat a zaslat výkaz statistiky o odpadech na Český statistický úřad. Stále více firem nechává tuto práci na zkušené společnosti a vy můžete také, stačí se obrátit na Rocnivyuctovani.cz, kde si můžete zajistit kompletní převzetí těchto povinností. Cena za tuto službu není vysoká a rozhodně se vyplatí investovat pakatel do práce zkušených pracovníků a svůj čas trávit efektivněji než papírováním, které profíkům zabere jenom chvilku. Celý proces je snadný, nahrajete potřebné dokumenty pro roční vyúčtování a po zaplacení za službu se zkušený tým pustí do práce a do 10 pracovních dnů bude roční hlášení dokončeno. Následně se odešle do ISPOP, ale i vám do mailové schránky. Této služby mohou využít živnostníci, firmy i obce.

Similar Posts