Polovodičová dioda je vlastně nejjednodušší polovodičová součástka, která se skládá pouze z jednoho PN přechodu. Jejím předchůdcem je jednoduchá elektronka stejného jména, která má podobné základní vlastnosti vlastnosti.

Charakteristika a technické parametry polovodičových diod jsou ale daleko výhodnější z konstrukčních i elektrických vlastností a tak, až na jisté výjimky, polovodičová dioda plně nahradila původní elektronky.

Historie polovodičové diody se datuje do období druhé světové války, kdy nastala potřeba uvést v praxi prvotní výzkumy polovodičových součástek v oboru radiotechniky. První diody tak sloužily zejména jako náhrada detekčních krystalů, což umožnilo prudký rozvoj zejména radarové techniky v pásmu VHF. Jednoduchá diskrétní dioda umožnila snadnou detekci vysokofrekvenčního signálu s minimální ztrátou na přechodu PN.

Na rozdíl od elektronek nepotřebuje dioda žádné žhavení a úbytek napětí se dle materiálu přechodu pohybuje řádově v desetinách voltu. Jde ale většinou o výrazně menší součástku, která v propustném směru má svoje limity. Z nabídky tak vybírejte pečlivě ty diody, které jsou vhodné pro vaše použití. Pro bezporuchový a dlouholetý provoz je nejvhodnější vybírat součástky s dobrou výkonovou rezervou. Dioda zdaleka nepatří mezi citlivé polovodičové prvky, její ztrátový výkon je ovšem omezen velikostí a druhem pouzdra. Najít diodu s vhodnými parametry i náklady ale není většinou tak těžké. V TME koupíte prakticky všechny druhy běžně užívaných diod, které můžete kdy potřebovat.

Základní použití diod v praktické elektronice

Vysokofrekvenční technika – první diode se vyráběly z germania, které má ideální vlastnosti zejména v oblasti vysokofrekvenční techniky. Dnes je toto využití spíše okrajové a prakticky se používají hlavně integrované obvody, které řeší vstup VF zařízení komplexně. Příkladem může být legendární teslácká GA 201, která se občas najde v dávno zapomenutých zásobách. Zajímavostí může být, že taková dioda sama o sobě dokázala plnit funkci jednoduchého demodulátoru AM signálu.

Usměrňovač střídavého proudu – základní vlastností diody je propustnost pouze v jednom směru. Toho se využívá pro jednoduché usměrňovací aplikace. Pro tyto účely v TME naleznete široký sortiment křemíkových diod pro slaboproudé i silnoproudé použití. Pravdou je, že stavbu diskrétních usměrňovačů hojně nahrazují integrované obvody. Diskrétní součástka ale umožňuje návrh dle vlastních parametrů a s ohledem na konkrétní potřeby obvodu.

V sortimentu diod dnes dominují křemíkové diody, které jsou určené pro různá napětí a mají široké spektrum VA charakteristik jež můžete snadno najít na internetu a použít při návrhu obvodu či při hledání vhodné náhrady při výrobě nebo opravě téměř libovolných elektrických zařízení.

Similar Posts